S republikou vznikly i samostatné ČSD

V dnešní době nejrůznějších zákonů, nařízení a vyhlášek se to zdá už těžko uvěřitelné. Pro tak důležitou věc, jakou byl v roce 1918 vznik samostatných ČSD, neexistuje, či spíše není znám žádný oficiální výnos či zákon, kterým by se tak stalo.

Depo v Mezimostí nad Nežárkou (dnešní Veselí nad Lužnicí) v říjnu 1918 se slavnostně vyzdobenými lokomotivami 170.359 (ČSD 434.0164) a 170.717 (ČSD 434.0257), foto: sbírka Roman Jeschke

Obecně se má ale za to, že Československé státní dráhy vznikly přesně v den vzniku Československa 28. října 1918. Současně převzaly téměř celou železniční síť bývalých c. k. Státních drah (kkStB) a Maďarských státních drah (MÁV), přesněji jejich části, které se nacházely na území nově založeného Československa.

Lokomotiva 178.139 (ČSD 422.062) ve stanici Prievidza 1.5.1919, foto: sbírka Roman JeschkeMimo nově vzniklou společnost zůstaly samostatně pouze velké soukromé železniční společnosti – Košickobohumínská dráha (do roku 1945), Ústeckoteplická dráha a Buštěhradská dráha (obě zestátněny roku 1923). Pak přišly na řadu lokálky. V roce 1925 vyšel zákon (156/1925), kterým se zestátnilo a začlenilo do sítě ČSD celkem 48 místních drah.

V té době se také měnily názvy stanic na české a slovenské. Pouze na německy mluvících územích zůstaly zachovány dvojjazyčné. V prvních letech bylo nutné železniční síť uzpůsobit novým požadavkům a dobudovat spojení se Slovenskem. K pilotním projektům patřila modernizace a zdvoukolejnění trati Praha – Brno. To se však částečně podařilo až po 2. světové válce. Ale to už je jiná kapitola.


Obrněný vlak v Kysaku 1919, foto: sbírka Roman JeschkeLokomotiva 180.157 s nákladním vlakem a vlakovým mužstvem v roce 1919, foto: sbírka Roman Jeschke


Lokomotiva 570.715 (ČSD 436.005) v Žilině, foto: sbírka Roman JeschkeBrezno 1919, foto: sbírka Roman Jeschke

Partneři projektu

Správa železniční dopravní cesty Národní technické muzeum Železničná spoločnosť Slovensko Czech Tourism Československá obec legionářská Železnice Slovenskej republiky