Vznik železničního okruhu: volba padla na Velim

Když v červnu 1960 přijala vláda usnesení o zavádění nové železniční techniky a jejím vývozu v rámci třetí pětiletky, znamenalo to i výstavbu železničního okruhu. Tohoto úkolu se brzy ujaly tehdejší ČSD.

Tuzemská trojice tehdy nejrychlejších zástupců všech tří trakcí během oslav 20. výročí ŽZO v roce 1983, foto: archiv VUZ

Základní parametry konstrukce trati zkušebního okruhu experti navrhli pro rychlost 160 km/h s vložením dvou přímých úseků o minimální délce 2 000 metrů se dvěma oblouky a celkovou délkou okruhu 13 km a maximálním sklonem trati do 2 ‰. Později byla maximální rychlost zvýšena na 200 km/h. Proto se na území ČSR vytipovalo šest lokalit, kde by bylo možné zkušební okruh vybudovat. Rozhodnutí nakonec padlo na Velim. Místo schválilo ministerstvo dopravy a spojů ještě v průběhu roku 1960 a v jeho závěru rozhodlo o rozvržení výstavby do dvou etap. V květnu 1964 přibyla ještě třetí fáze. První etapu tvořila právě výstavba zkušební trati velkého zkušebního okruhu (VZO) o délce 13,275 km a pomocného kolejiště s vlečkou do stanice Velim.

Zkušební trať VZO byla na základě zřizovacího dekretu z 2. listopadu 1962 uvedena do provozu 5. června 1963. Druhá etapa výstavby zahrnovala elektrizaci VZO. Vzniklo trolejové vedení speciální konstrukce, které umožňuje napájení buď střídavou, nebo stejnosměrnou proudovou soustavou. Šlo o reakci na v té době už známou skutečnost, že v zemi budou vedle sebe existovat dvě různé napájecí trakční proudové soustavy – stejnosměrná 3 kV a střídavá 25 kV/50 Hz.

Druhá etapa skončila 18. října 1965 a 14. prosince téhož roku začal zkušební provoz na elektrizované trati VZO. Zprvu však šlo jen o provoz na střídavé napájecí soustavě 25 kV/50 Hz. Na stejnosměrné napětí si okruh musel počkat až do roku 1971, kdy byla v rámci třetí etapy uvedena do provozu i stejnosměrná část napájecí stanice společně s malým zkušebním okruhem. V roce 1998 byl zprovozněn střídavý napájecí systém 15kV / 16 2/3 Hz.

Po roce 2000 se začala připravovat modernizace okruhu. Infrastruktura byla opotřebená a technické parametry přestaly odpovídat požadavkům zákazníků. O pět let později se rozběhl projekt Modernizace zkušebního centra, jenž celý areál dostal na konkurenceschopnou úroveň. To ještě umocnil vznik společnosti Výzkumný Ústav Železniční oddělením od tehdejší už akciovky ČD k 1. 7. 2005. Dnes VZO umožňuje jízdy rychlostí až 210 km/h při hmotnosti na nápravu 22,5 t, výjimečně až 230 km/h.


Prototyp unikátní lokomotivy 85E0-ATM během zkoušek v roce 1988, foto: archiv VUZPrototyp unikátní lokomotivy 85E0-ATM během zkoušek v roce 1988, foto: Jaroslav Wagner

Partneři projektu

Správa železniční dopravní cesty Národní technické muzeum Železničná spoločnosť Slovensko Czech Tourism Československá obec legionářská Železnice Slovenskej republiky