nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Regionální obchodní centrum Karlovy Vary

Regionální obchodní centrum Karlovy Vary je samostatnou organizační jednotkou Českých drah, a.s. zodpovídající za organizování osobní regionální železniční dopravy i doprovodných služeb na území Karlovarského kraje.

Naším cílem je:

Krajské centrum osobní dopravy ČD

 • podle přání objednatele vytvořit stabilní nabídku regionálních vlakových spojů (kategorie vnitrostátní i mezinárodní Os a vnitrostátní Sp), která bude splňovat potřeby občanů regionu, a současně bude nabízet vhodné přípojové návaznosti na vlaky dálkové dopravy
 • zajistit dle možností co nejvyšší čistotu vlaků i jejich optimální kapacitu
 • dostatečně a včas informovat cestující o vlakových spojích, mimořádnostech a výlukách v dopravě, obchodních a tarifních nabídkách Českých drah a ostatních aktivitách spojených s železniční dopravou
 • aby personál zajišťující služby v osobní dopravě a přepravě byl pro cestující vstřícným, příjemným a profesionálním partnerem

Nabízíme:

Krajské centrum osobní dopravy ČD

 • vypravení zvláštních vlaků
 • zařazení posilových vozů do vybraných vlaků
 • zajištění přepravy cestujících se sníženou schopností pohybu a orientace
 • zajištění přeprav větších skupin cestujících včetně vyhrazení míst
 • zajištění přeprav skupin s jízdními koly
 • ve vybraných stanicích komplexní odbavení cestujících (do celé Evropy)
 • komplexní informace v oblasti osobní přepravy po železnici
 • ve vybraných vlacích zajišťování rezervací míst k sezení a míst pro jízdní kola
 • ve stanicích Karlovy Vary, Karlovy Vary dolní nádraží, Sokolov, Cheb a Mariánské Lázně úschovu zavazadel
 • systém půjčoven kol v Karlovarském kraji

Kontakt na nás:

České dráhy, a.s.
Regionální obchodní centrum Karlovy Vary
Západní 2A
360 01 Karlovy Vary
ROCKVRsek@gr.cd.cz

Úvod ČD v Karlovarském kraji Regionální obchodní centrum