nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Oblastní centrum obchodu Střed

Oblastní centrum obchodu Střed, pracoviště Liberec je součástí Generálního ředitelství Českých drah, a.s. a má na starosti regionální železniční dopravu dle požadavků objednatele – Libereckého kraje.

Zajišťuje:

  • Tvorbu železničního jízdního řádu osobních a spěšných vlaků dle požadavků objednatele, koordinaci dopravy s dalšími (i zahraničními) dopravci,

  • propagaci ČD (a železnice obecně) v regionu a spolupráci s regionálními partnery.

Ve spolupráci s ostatními složkami ČD, a.s. a se Správou železnic, s.o. zajišťuje také:

  • Kvalitní služby pro cestující v osobní železniční dopravě,
  • zapojení ČD, a.s. do integrovaných dopravních systémů působících na území kraje,
  • dostatečnou informovanost o vlakových spojích, mimořádnostech, obchodních a tarifních nabídkách ČD a objednatele,
  • čistotu vlaků a dostatečnou kapacitu souprav,
  • vypravení nostalgických či zvláštních vlaků a posilových vozů,
  • přepravu cestujících se sníženou schopností pohybu a orientace,
  • přepravu větších skupin včetně přepravy jízdních kol,
  • zajištění rezervací míst k sezení a míst pro jízdní kola.

Spolupracujeme zejména s Libereckým krajem, organizátorem veřejné dopravy KORID LK, Správou železnic a polským dopravcem Koleje Dolnośląskie.
 

 

Úvod ČD v Libereckém kraji Regionální obchodní centrum