nebo registrovat
0 položek 0 Kč

ČD v Moravskoslezském kraji

České dráhy zajišťují prostřednictvím Oblastního centra obchodu Východ - pracoviště Ostrava regionální železniční dopravu na základě objednávky Moravskoslezského kraje.

ČD v Moravskoslezském krajiŽelezniční doprava v Moravskoslezském kraji má již více než stosedmdesátiletou tradici. Kraj se nalézá na křížení evropských tranzitních železničních koridorů ve směru sever - jih a východ - západ s významnou dálkovou a mezinárodní dopravou. Je spojen s významnými centry České republiky i sousedních států a díky značné hustotě osídlení a koncentraci průmyslu hraje železniční doprava v Moravskoslezském kraji rovněž nezastupitelnou roli v předměstské a příměstské dopravě. Na všech tratích jsou vedeny osobní a spěšné vlaky v systému příměstských linek Esko v pravidelném taktu.

Železniční doprava v Moravskoslezském kraji se podílí na dopravní obslužnosti 98 měst a obcí, ve kterých bydlí 971 892 osob, tj. 79,7 % obyvatel kraje. Zajišťuje přepravu obyvatel do zaměstnání, škol, za kulturou a sportem. Moravskoslezský kraj je historicky spojován především s průmyslovým Ostravskem. Přesto se díky cenné Chráněné krajinné oblasti Beskydy, Jeseníky, Poodří a dalším kulturním památkám významným způsobem také podílí na rozvoji turistického ruchu.

Lidnatý Moravskoslezský kraj využívá, stejně jako hlavní město na nejfrekventovanějších linkách moderní dvoupodlažní elektrické jednotky CityElefant. V regionu jich jezdí celkem dvanáct. Čtyři jednotky, které pořídily České dráhy s podporou Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko, zajišťují převážnou většinu vlaků na lince S2 z Mostů u Jablunkova přes Bohumín, Ostrava-Svinov do Studénky. Další jednotky jezdí na všech spojích linky R61 a z velké části na lince S1 z Opavy východ do Českého Těšína. Cestování v kraji dále zkvalitňuje dvanáct motorových jednotek Regionova. I zde na pořízení pěti jednotek přispíval ROP. Na vybraných osobních vlacích se také nasazují modernizované motorové vozy. Na lince S4 v trase Mošnov, Ostrava Airport - Ostrava hl. n. - Petrovice u Karviné a lince S3 Bohumín - Suchdol nad Odrou jsou nasazeny 2 jednotky 650 RegioPanter pořízené opět s podporou ROP. S podporou ROP jsou také postupně na lince S6 z Ostravy hl. n do Frenštátu pod Radhoštěm nasazovány vlakové soupravy Push-Pull s modernizovanou lokomotivou 750.7. Celkem bude do provozu nasazeno 5 souprav Push-Pull.

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS se od roku 1995 postupně rozvíjí. Jeho rozvoj a správu zabezpečuje Koordinátor ODIS s.r.o. Veškerá regionální osobní doprava v kraji včetně některých spojů dálkové dopravy je zapojena do integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Všechny železniční stanice a zastávky v Moravskoslezském kraji jsou součástí Integrovaného dopravního systému ODIS.

 

I když je kraj historicky spojován především s průmyslovým Ostravskem, nachází se v něm i cenné Chráněné krajinné oblastí Beskydy, Jeseníky a Poodří nebo významné kulturní památky. Vlakem se tak vyplatí cestovat třeba na zámek v Kravařích, projet se na úzkorozchodné železnici Osoblažce nebo zajet na golf na Čeladnou. Více informací naleznete v záložce Tipy na cesty, výlety a volný čas.

 

Těšíme se na vás v některém z vlaků Českých drah v Moravskoslezském kraji!

Úvod ČD v Moravskoslezském kraji ČD v Moravskoslezském kraji