nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Oblastní centrum obchodu Střed

Oblastní centrum obchodu Střed, je součástí Generálního ředitelství Českých drah, a.s. a má na starosti regionální železniční dopravu dle požadavků objednatelů – Hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

Oblastní centrum obchodu Střed zajišťuje:

Krajske centrum osobní dopravy ČD Praha

  • Tvorbu železničního jízdního řádu osobních a spěšných vlaků dle požadavků objednavatele,
  • propagaci ČD (a železnice obecně) v regionu a spolupráci s regionálními partnery.

Ve spolupráci s ostatními partnery také:

  • Kvalitní služby pro cestující v osobní železniční dopravě,
  • zapojení ČD, a.s. do integrovaných dopravních systémů působících na území kraje, koordinaci dopravy s dalšími (i zahraničními) dopravci,
  • dostatečnou informovanost o vlakových spojích, mimořádnostech, obchodních a tarifních nabídkách ČD a objednatele,
  • čistotu vlaků a dostatečnou kapacitu souprav,
  • vypravení nostalgických či zvláštních vlaků a posilových vozů,
  • přepravu cestujících se sníženou schopností pohybu,
  • přepravu větších skupin včetně přepravy jízdních kol,
  • zajištění rezervací míst k sezení a míst pro jízdní kola,

Kontakt

https://www.cd.cz/kontaktni-formular/ 

Úvod ČD v Praze a Středočeském kraji Oblastní centrum obchodu Střed