Přidejte se k nám!

Náborový příspěvek až 100 tisíc!

Náborový příspěvek

Přidejte se k nám a získejte náborový příspěvek až 100 000 Kč!

V současné době nabízíme náborový příspěvek, který je poskytován v souvislosti s přijetím do pracovního poměru na následující pracovní pozice:

  • Strojvedoucí
  • Vlakvedoucí
  • Vedoucí posunu nebo posunovač
  • Mechanik kolejových vozidel
  • Elektromechanik
  • Mechatronik

a to za předpokladu, že bylo souvislosti s vyhlášením konkrétního výběrového řízení na některou z uvedených pracovních pozic ze strany společnosti České dráhy, a.s. stanoveno*, že úspěšným uchazečům bude poskytován náborový příspěvek. Tuto informaci naleznete v inzerátu na příslušnou pozici.

Náborový příspěvek je za splnění všech stanovených podmínek** vyplácen ve výši 25 000 Kč v případě, že zaměstnanec setrvá*** v pracovním poměru 12 měsíců. V případě některých pracovních pozic a lokalit může být náborový příspěvek v návaznosti na další setrvání v pracovním poměru vyplácen i opakovaně a může tedy v souhrnu dosahovat částky až 100 000 Kč.

Co musíte zejména splňovat?

- Nejste v současné době zaměstnancem v pracovním poměru u společnosti České dráhy, a.s. ani dceřiné společnosti v rámci Skupiny ČD.

- Na základě úspěšného výběrového řízení s Vámi bude uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou, případně pracovní smlouva na dobu určitou s dobou trvání pracovního poměru alespoň v délce 12 měsíců.

- Pracovní smlouva bude uzavřena v rozsahu plného pracovního úvazku.

O podmínkách přiznání náborového příspěvku budete blíže informováni na přijímacím pohovoru.

* Informaci o tom, zda je v souvislosti s vyhlášeným výběrovým řízením na některou z uvedených pracovních pozic v příslušné lokalitě ze strany společnosti České dráhy, a.s. aktuálně stanoveno, že úspěšným uchazečům bude při splnění příslušných podmínek poskytnut náborový příspěvek, a o tom, v jaké výši může být náborový příspěvek poskytován, naleznete v inzerátu na příslušnou pozici. Pokud není v inzerátu uvedena informace o přiznání náborového příspěvku, na danou pozici a pracoviště se možnost poskytnutí příspěvku nevztahuje.

** Konkrétní podmínky, za kterých může být s úspěšným uchazečem uzavřena smlouva o poskytnutí náborového příspěvku, jakož i podmínky, za kterých na základě uzavřené smlouvy vzniká nárok na náborový příspěvek, budou uchazeči sděleny v rámci příslušného výběrového řízení.

*** Do doby setrvání v pracovním poměru se nezapočítává doba rodičovské dovolené v rozsahu rodičovské dovolené matky dítěte ve smyslu § 196 zákoníku práce, nepřítomnost zaměstnance v práci pro výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby, došlo-li k jeho pravomocnému odsouzení, a doba čerpání neplaceného pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance.