Přednáška na Ekonomicko-správní fakultě v Pardubicích

Studenti Ekonomicko-správní fakulty Univerzity Pardubice se mohli 9. listopadu těšit na netradiční přednášku v rámci předmětu Ochrana spotřebitele. Kolega Roman Šulc, který vede oddělení tarifů a odbavení, v rámci dvou vyučujících hodin studentům vysvětlil problematiku práv cestujících při neplnění přepravní smlouvy ze strany ČD. První část přednášky se zabývala obecnými principy přepravního práva a Smluvními přepravními podmínkami ČD. Druhá část přednášky se pak již věnovala konkrétní implementaci jednotlivých podmínek ochrany cestujících, pomoci při mimořádnostech a následného uplatnění práva z přepravní smlouvy. Přednášky se zúčastnilo 42 studentů 2. ročníku fakulty, kteří nešetřili praktickými dotazy. Přednáška se plánuje také na příští rok i pro další ročník fakulty.