Vyhlášení fotosoutěže „Rok 2021 je Evropským rokem železnice“

Na výstavě si můžete prohlédnout krásné fotografie vítězů fakultní fotosoutěže "Rok 2021 je Evropským rokem železnice". Soutěž probíhala na facebookovém profilu DFJP a České dráhy se staly jedním z jejích partnerů. Největší úspěch slavil student Lukáš Humplach, který byl oceněn hned za dvě fotografie. Zatímco jménem ČD mu předal cenu náš kolega obchodní manažer Tomáš Netolický za fotografii "ČD 477.043, Křižany-Novina", získala Lukášova další fotografie "Noční show v Bohumíně na NDŽ" na facebooku největší počet liků a cenu za fakultu mu tak předal i děkan fakulty Libor Švadlenka. Své výherce ocenili i další partneři soutěže, společnost AŽD a Správa železnic - Martin Šmejkal byl oceněn za fotografii "Poděbrady - večer u přejezdu" a Andrea Lužíková za snímek "V podvečer".