Exkurze na hlavním nádraží v Brně

Pro žáky Střední školy Gemini v Brně z oboru Veřejnoprávní činnost jsme 28. dubna uspořádali exkurzi v nově zrekonstruovaných prostorách hlavního nádraží v Brně. Během exkurze měli studenti možnost poznat provoz osobní dopravy rovnou z několika stran. Nejprve se seznámili s přednostou osobní stanice Romanem Vorálkem, který studentům představil naše pracoviště a zázemí osobních vnitrostátních i mezinárodních pokladen, skladového tranzita a přiblížil jim práci vlakových čet. Dále si studenti mohli s kolegy z Dopravního vzdělávacího institutu prohlédnout dopravní sál a kromě teorie nechyběla ani trocha praxe - každý si mohl vyzkoušet vypravit vlak :-). Na závěr jsme exkurzi propojili také s novým pracovištěm Správy železnic, kde jsme se seznámili s jednotným obslužným pracovištěm a se zajímavou prací výpravčích.