Preventivní vlak 2022

Společný projekt Správy železnic a Českých drah s názvem Preventivní vlak bezpečné železnice má za úkol seznámit žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol se zásadami bezpečnosti v železniční dopravě. V rámci letošního ročníku navštívil Preventivní vlak nádraží v Olomouci, Brně, Praze a Plzni, kde se žáci a studenti na několika stanovištích naučili, co vše obnáší bezpečné chování na železnici a čemu se naopak raději vyvarovat, jak se odpovědně chovat v rizikových situacích nebo jak v případě potřeby poskytnout první pomoc.

Akce se opět setkala s velkým úspěchem. Děkujeme žákům, studentů a pedagogům za účast a těšíme se na další ročník!