Exkurze na vlakovém trenažeru

Exkurze na pracovištích simulátoru řízení vlaku v České Třebové a v Praze-Vršovicích probíhají od začátku tohoto roku. Simulátor je využíván pro výcvik nových kolegů z řad strojvedoucích. Kopíruje prostředí kabiny strojvedoucího včetně všech ovládacích prvků a dokáže simulovat náročné situace a mimořádné události, které mohou v provozu nastat. Na konci tohoto školní roku bude mít simulátor na kontě celkem jedenáct exkurzí a bezmála 150 studentů oborů Elektrotechnika, Mechanik elektrotechnik, Provoz a ekonomika dopravy, Železničář apod., kteří si na něm práci strojvedoucího nanečisto vyzkoušeli.

Děkujeme kolegům z Dopravního vzdělávacího institutu, díky jejichž času a energii je možné studenům tuto zkušenost zprostředkovat, a těšíme na další exkurze, které nám přinese další školní rok :-).