Den řemesel v Bohumíně

Den řemesel pořádá naše spřátelená škola Střední odborná škola Bohumín. Škola uchazečům o studium nabízí širokou škálu studijních i učebních oborů, mimo jiné i oborů, jejichž absolventy rádi vítáme v našich zaměstnaneckých řadách. Je to studijní obor Provoz a ekonomika dopravy a učební obor Železničář. I tyto obory měly tedy na Dni řemesel svůj stánek a představovaly krásy studia oborů zaměřených na dopravu na železnici.