Pomáháme...

Spolupracujeme již několik let se Střední školou techniky a služeb v Karviné. V loňském školním roce nás jako jednu z mnoha firem oslovili ohledně příspěvku na bezbariérové úpravy školy, aby mohli přijmout studenta Jakuba, který je na vozíku a sám nepřekoná schodiště ve vestibulu školy. Dobrá věc se podařila, škole jsme i my přispěli a pomohli tak Jakubovi splnit si svůj sen a studovat na této škole maturitní obor. Přejeme, ať se i nadále daří překonávat všechny překážky.

Více se dočtete na FB stránce školy.