Otevření ČD studentského koutku

30. 11. 2021 jsme slavnostně otevřeli studenstký koutek na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích.