Vyhlášení fotosoutěže „Rok 2021 je Evropským rokem železnice“

V úterý 14. 12. byla slavnostně zahájena výstava fotografií studentů a zaměstnanců Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích.