Program pro STUDENTY

Stipendijní program ČéDés
vám přináší celou řadu benefitů.

Přihlášky do Stipendijního programu ČéDés přijímáme průběžně celý rok.
Užijte si střední školu nebo učiliště s naším stipendiem bez starostí, a s jistotou zaměstnání po škole.

„Díky stipendiu jsem měl peníze při škole a práci hned, jak jsem vyšel.“

Pavel, Brno

Jak stipendium získat?

Studuješ obor vhodný pro železnici na střední škole nebo učilišti a vyplníš přihlášku.
Přihlášku necháš podepsat rodiči, pošleš nám ji poštou a přidáš i motivační dopis, proč bys u nás chtěl pracovat.
Pak už jen přijdeš na pohovor, a když to vyjde, tak si plácneme.

Chci se přihlásitČasté dotazy ke stipendiu ČéDés

Pro koho je ČéDés určen?

Program je určen žákům, kteří již studují na střední škole nebo středním učilišti maturitní nebo učební obor uplatnitelný u ČD.

Do Stipendijního programu ČéDés přijímáme žáky, kteří mají zájem o železnici a mají chuť pracovat na některé z technických a provozních pracovních pozici u ČD.

Jaké jsou výhody ČéDésu?

 • Příspěvek na studium – měsíčně vám na účet pošleme příspěvek ve výši 1 500 Kč.
 • Příspěvek na jízdné – měsíčně vám na účet ČD Kredit pošleme příspěvek ve výši 500 Kč.
 • Příspěvek za nástup k ČD – po zapracování dostanete příspěvek v celkové výši 50 000 Kč (rozdělen do dvou částí, 20 000 Kč dostanete po 3 měsících pracovního poměru, 30 000 Kč po odpracování 1 roku).
 • Odborná praxe v provoze ČD – v rámci školní výuky navštívíte různá pracoviště.
 • Profesní a osobnostní růst (již během studia můžete složit vybrané odborné zkoušky pro práci u ČD a přivydělat si).
 • Jisté pracovní uplatnění.

Jak se mohu přihlásit?

V první řadě je nutné poslat nám poštou podepsanou přihlášku včetně motivačního dopisu "Proč chci získat Stipendijní program ČéDés a pracovat u společnosti České dráhy", kde se můžete rozepsat o svém zájmu o železnici, motivaci a představě o budoucím povolání u ČD, aktivitách zaměřených na železnici. Vše v maximálním rozsahu 1 stránky A4.

Přihlášku a motivační dopis zašlete na adresu:

České dráhy, a.s.
Generální ředitelství
Úsek pro lidské zdroje
Mgr. Věra Nadějová
L. Svobody 1222
110 15 Praha 1

Jaký je termín podání přihlášky a kdy se bude konat výběrové řízení?

Do programu ČéDés je možné se přihlásit v průběhu roku, na termínu výběrového řízení se pak domluvíme podle počtu přihlášených uchazečů a lokality.

Jak bude probíhat pohovor?

Výběrové řízení bude probíhat formou ústního pohovoru. Budeme si povídat o železnici, vašem zájmu o zvolený obor, motivaci a představě o budoucím povolání u ČD.

Na pohovor si také přinesete kopii svého posledního vysvědčení a pobavíme se také o vašich studijních výsledcích.

Kdy se dozvím, jak jsem dopadl při ústním pohovoru?

Výsledky vám sdělíme na konci výběrového řízení, ještě ten samý den se dozvíte, zda vám nabídneme vstup do Stipendijního programu ČéDés a uzavření smlouvy.

Jaký maturitní obor je vhodný?

 • Provoz a ekonomika dopravy
 • Operátor provozu a ekonomika dopravy
 • Železniční doprava a přeprava
 • Železniční provoz
 • Elektrotechnika
 • Strojírenství
 • Strojírenská a elektrotechnická zařízení
 • Mechanik elektrotechnik
 • a další obory uplatnitelné u ČD

Jaký učební obor je vhodný?

 • Elektrikář
 • Elektrikář silnoproud
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Strojní mechanik
 • Strojírenská výroba
 • Strojník
 • Mechanik opravář
 • Mechanik elektrotechnik
 • Zámečník
 • Železničář
 • a další obory uplatnitelné u ČD

Na jaké škole mohu studovat?

Střední škola Edvarda Beneše Břeclav www.spsbv.cz

Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana, Česká Třebová www.vda.cz

Střední škola, České Velenice www.sscv.cz

VOŠ a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín www.prumkadc.cz

Střední odborná škola, Nové Město na Moravě www.sos-nmor.cz

Střední škola technická a obchodní, Olomouc www.kosinka.com

Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice www.sstd.cz

VOŠ a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1 www.spsdmasna.cz

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10 www.ssesp10.cz

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň www.spsdplzen.cz

Akademie řemesel Praha Střední škola technická, Praha 4 www.zelenypruh.cz

Co když studuji na jiné škole?

Kontaktuj nás a domluvíme se.

Jaké budou mé povinnosti z uzavřené smlouvy?

 • Před uzavřením smlouvy ČéDés založit vlastní účet ČD Kredit.
 • Řádně plnit studijní povinnosti, postoupit do dalšího ročníku a úspěšně ukončit studium (maturitní nebo závěrečná zkouška).
 • Předkládat ČD přehled o svých studijních výsledcích.
 • Bez odkladu sdělit ČD každou závažnou skutečnost týkající se smlouvy ČéDés.
 • Spolupracovat při jednání o pracovní smlouvě, uzavřít pracovní smlouvu a odpracovat u ČD alespoň 2 roky.

Bude příspěvek na studium zdaněn?

ANO, půjde o zdanitelný příjem. Žák ještě není zaměstnancem, ale může podepsat „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ a uplatní tak daňovou slevu, tzn. na účet vám měsíčně vyplatíme příspěvek na studium ve výši 1 500 Kč.

Pokud však toto prohlášení k dani pro ČD nepodepíšete, pak od nás dostanete příspěvek po zdanění ve výši 1 275 Kč.

Odvádí se z příspěvku na studium zdravotní a sociální pojištění?

Ne, sociální a zdravotní pojištění se neodvádí.

Kdy mi přijde na účet první příspěvek na studium?

První příspěvek dostanete za měsíc následující po měsíci, kdy jsme spolu uzavřeli smlouvu ČéDés. Příspěvek na studium budete dostávat zpětně za jednotlivé měsíce, nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, kdy byl příspěvek uznán, a to na bankovní účet, který uvedete do smlouvy.

Vyplácí se příspěvek na studium a příspěvek na jízdné i během prázdnin?

Ne, za měsíc červenec a srpen vám oba příspěvky nenáleží.

Musím nějak doložit, na co příspěvek na studium použiji?

Ne, toto není třeba. Příspěvek vám pošleme každý měsíc na váš účet a je na vás, na co peníze použijete. Můžete také peníze zatím neutrácet a šetřit si je.

Co když si to v průběhu roku rozmyslím a budu chtít v programu skončit?

Pokud si to v průběhu roku rozmyslíte, písemně nás o tom vyrozumíte a odstoupíme od smlouvy. V tom případě musíte vrátit všechny vyplacené příspěvky na studium.

Co když nepostoupím do dalšího ročníku nebo odejdu ze školy?

Podpisem smlouvy se žák zavazuje řádně plnit své studijní povinnosti, tzn., pokud nepostoupí do dalšího ročníku nebo ze školy odejde, budeme to považovat za porušení smluvního závazku a od smlouvy odstoupíme. V tom případě musíte vrátit všechny vyplacené příspěvky na studium.

Co se stane, když neudělám maturitu / závěrečné zkoušky?

Budeme to považovat za nedodržení smluvního závazku. V první řadě nás o tom musíte ihned informovat, abychom to společně individuálně řešili. Každému se občas něco nepovede a je možné se přihlásit na opravný termín maturitní nebo závěrečné zkoušky. Pokud to ale napodruhé nevyjde, budeme se muset rozloučit, od smlouvy odstoupíme a budeme chtít vrátit všechny vyplacené příspěvky na studium.

Co se stane, když nenastoupím do pracovního poměru u ČD?

Pokud s námi nezahájíte jednání o uzavření pracovní smlouvy nebo takovou pracovní smlouvu neuzavřete, budete muset vrátit všechny vyplacené příspěvky na studium.

Co když budu chtít jít na vysokou školu?

Pokud budete chtít po maturitě pokračovat ve studiu na vysoké škole, tak samozřejmě můžete, bránit vám nebudeme. Výběr zaměření studijního programu by však měl být uplatnitelný na železnici. Na základě rozhodnutí o přijetí ke studiu na VŠ uzavřeme navazující smlouvu, která oddálí váš závazek nastoupit k ČD na dobu po ukončení studia VŠ. Nicméně po tuto dobu nebudete dostávat žádné výhody programu ČéDés.

Na jaké místo mohu nastoupit?

Stipendista – absolvent se u nás uplatní zejména na těchto pracovních pozicích:

 • Strojvedoucí
 • Mechanik kolejových vozidel
 • Mechanik elektronických zařízení
 • Elektromechanik
 • Posunovač
 • Průvodčí / vlakvedoucí
 • Osobní pokladník
 • Odborný referent zákaznického servisu
 • a další pracovní pozice dle aktuální personální nabídky

V jaké lokalitě bude moje práce / mohu si vybrat podle svého bydliště?

Záleží na aktuálních personálních potřebách společnosti. O pracovním zařazení včetně místa pracoviště budeme jednat již před ukončením studia. Budeme hledat pracovní místo a pracoviště, které bude pro vás vhodné a dle vaší preferované lokality.

Budu mít po nástupu k ČD nárok na zaměstnanecké výhody?

Ano, stejně jako každý zaměstnanec ČD budete mít nárok na všechny benefity dle Kolektivní smlouvy. Navíc jako stipendista získáte příspěvek za nástup k ČD, po uplynutí zkušební doby, tj. po 3 měsících dostanete k výplatě 20 000 Kč, a po uplynutí 1 roku pracovního poměru dalších 30 000 Kč.

Ochrana osobních údajů

Základní informace o zpracování osobních údajů
(Stipendijní program ČéDés)

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem osobních údajů je společnost České dráhy, a.s., IČO: 709 94 226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039.

Jak se na nás můžete obrátit?
Ohledně záležitostí souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to na e-mailové adrese dpo@cd.cz.
V případě, že chcete uplatnit svá práva, která Vám dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů náleží, můžete tak učinit způsoby uvedenými v kapitole „Kde můžete svá práva uplatnit?“ na http://www.cd.cz/pravasubjektu

Čím se při zpracování osobních údajů řídíme?
Vaše osobní údaje jsou ze strany ČD zpracovávány pouze na základě a v rozsahu dovoleném nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy. Totéž platí i pro zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají v souladu s pokyny ČD.

Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a proč?
Jméno a příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu, trvalé bydliště, případně přechodné bydliště, název a adresu střední školy včetně studijního / učebního oboru a ročníku, studijní prospěch v průběhu studia.
Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu plnění smlouvy, tj. pro účely posouzení přihlášky a výběru uchazečů, a abychom splnili naše závazky ze Smlouvy o poskytnutí příspěvku na studium a o budoucím zaměstnání u ČD.
Po uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia zpracováváme Vaše rodné číslo na základě právního titulu plnění právní povinnosti dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováme?
Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu výběrového řízení a po dobu trvání Smlouvy o poskytnutí příspěvku na studium a o budoucím zaměstnání u ČD a plnění smluvních závazků, po skončení smluvního vztahu pak pouze v rozsahu, který nám ukládají příslušné právní předpisy (např. v případě uchování mzdových listů) anebo pokud máme na daném zpracování osobních údajů oprávněný zájem (např. pro případ soudního sporu).

Komu Vaše osobní údaje předáváme?
Osobní údaje poskytujeme výhradně správcům našich informačních systémů, kde jsou osobní údaje zpracovávány (např. z důvodu vyplácení příspěvků na studium).
Jakmile účel zpracování, pro který jsou údaje zpracovávány, pomine, dané zpracování ukončíme. Není-li dán jiný účel, pro který je třeba údaje zpracovávat, zajistíme rovněž likvidaci Vašich osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?
Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám tato práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na omezení zpracování, právo na výmaz osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu. Způsoby uplatnění Vašich práv naleznete na webové stránce https://www.cd.cz/kontaktni-formular/ Veškeré informace týkající se osobních údajů zpracovávaných ČD najdete rovněž na http://www.cd.cz/pravasubjektu

Jaké jsou důsledky úspěšného uplatnění Vašich práv?
Poskytnutí většiny Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je nezbytné pro uzavření a plnění Smlouvy o poskytnutí příspěvku na studium a o budoucím zaměstnání u ČD. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů hrozí, že s Vámi např. nebudeme moci Smlouvu o poskytnutí příspěvku na studium a o budoucím zaměstnání u ČD uzavřít.

Stipendijní program ČéDés

Mgr. Věra Nadějová

725 507 790
stipendium@gr.cd.cz

Další kontakty