nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Služby pro cestující na vozíku

Cestujte vlakem bez bariér

Cestování vlakem může být snadné i pro cestující na vozíku. Pro hladký průběh vaší cesty, včetně všech přestupů, si prosím zajištění cesty objednejte předem prostřednictvím internetu nebo u kterékoliv naší pokladní přepážky.

Pokud cestujete vlakem jiného dopravce, je nutné cestu v jeho vlaku objednat přímo u daného dopravce. V našem vyhledávači spojení nenajdete vlaky jiných dopravců.

Pokud při cestě budete kombinovat více různých dopravců, objednejte si cestu s vozíkem nebo asistenci na nádraží prostřednictvím objednávkového systému One Ticket Asistence.

Vyhledání spojení

Naše vlaky umožňující pohodlné cestování osob na vozíku jsou v jízdních řádech označeny speciálními symboly:

  • symbol vozíčkře nízkopodlažní vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, nebo vůz se zvedací plošinou; doporučeno objednání přepravy
  • symbol vozíčkáře v černém obdélníku vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku; je nutné objednání přepravy

Při cestě na vozíčku vlakem si můžete snadno vyhledat spojení na stránkách www.cd.cz/spojeni-a-jizdenka/, ve kterém zadáte požadovanou službu „Pro cestující na vozíku“. Vyhledávač pak vyhledá pouze spoje Českých drah s vozy přizpůsobenými pro cestující na vozíku. Dále je možné si v parametrech spojení nastavit delší dobu potřebnou pro přestup. Cestování osob na vozíku umožňujeme i v dalších vlacích ve služebních vozech nebo služebních oddílech, avšak ty zpravidla nesplňují standardy přepravy a cestující na vozíku je zde přepravován pouze s jeho výslovným souhlasem.

Pro více informací můžete využít Centrální zákaznický servis Českých drah na telefonní lince 221 111 122, který vám rovněž může vyhledat spojení.

Objednávka přepravy cestujících na vozíku

Chystáte se na cestu vlakem na vozíku? V našich vlacích rádi svezeme i osoby na vozíku. Pro hladký průběh vaší cesty, včetně všech přestupů, si prosím zajištění cesty nebo asistence objednejte nejpozději 24 hodin předem. Pokud jedete do zahraničí nebo je nutné mimořádně zařadit do vlaku vůz se zvedací plošinou, objednejte si prosím cestu alespoň 48 hodin předem.

Objednávku asistence, použití mobilní nebo vozidlové plošiny nebo přepravy ve služebním voze je třeba odeslat minimálně 24 hodin před odjezdem vlaku z výchozí nebo pohraniční přechodové stanice. Požadavek na zařazení vozu s plošinou je třeba odeslat minimálně 48 hodin před odjezdem z nástupní stanice. V případě pozdějšího odeslání objednávky vám nemůžeme zaručit její včasné vyřízení.

Požadavek na zajištění přepravy (asistenci) do nebo ze zahraničí se automaticky aktivuje použitím zahraniční železniční stanice ve vyhledávači spojení. Takovou objednávku je třeba uplatnit minimálně 48 hodin před odjezdem vlaku. Při pozdějším odeslání nelze službu u zahraničních partnerů zajistit a garantovat.

V rámci mezinárodní přepravy je možné požádat též o zajištění jízdního dokladu, a to zatržením požadavku v objednávkovém formuláři, nebo si můžete mezinárodní jízdní doklady zakoupit u kterékoliv mezinárodní pokladny nebo v e-shopu. V případě požadavku na zakoupení jízdních dokladů se prodlužuje termín objednání na 5 pracovních dnů.

Ve formuláři je mimo dalších povinných údajů třeba vždy zadat emailovou adresu nebo telefon pro zpětné potvrzení objednávky. Spojení vyberete ve vyhledávači přímo na našich stránkách.

V případě kladně vyřízené žádosti obdržíte pokyny k přepravě. Před přepravou se ohlaste nejpozději 30 minut před odjezdem vlaku na určeném pracovišti, jinak riskujete možnost odmítnutí přepravy.

Pokud z jakéhokoliv důvodu zrušíte již nahlášenou a potvrzenou přepravu, tak prosím neprodleně informujte telefonicky náš Centrální zákaznický servis ČD na čísle 221 111 122 nebo nám to sdělte u kterékoliv pokladní přepážky, případně zašlete e-mail na adresu: bookingtool@cd.cz, vždy s uvedením čísla přepravy.


Asistencí se rozumí zajištění pomoci cestujícím se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace při nástupu a výstupu do/z vozidla, doprovod k vlaku, pomoc při nákupu jízdního dokladu apod. dle možností zaměstnanců ČD v dané stanici. Tento formulář tedy není určen pro objednávku jiných služeb cestujícím, např. pro zajištění nosičské služby zavazadel, hlídání dětí apod.


Ve stanicích Praha hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží a Plzeň hlavní nádraží si můžete zapůjčit tzv. „vozík na růžovo“. Tato pomůcka byla ČD zapůjčena sdružením „Žijeme tady“ v rámci společného projektu, jehož účelem je zlepšení přístupnosti našich nádraží pro cestující s dočasným nebo trvalým postižením pohybového aparátu. Případnou objednávku vozíku uveďte do poznámek k objednávce přepravy.


Přejít na objednávku cesty nebo asistence


Pokud cestujete vlakem jiného dopravce, je nutné cestu v jeho vlaku objednat přímo u daného dopravce. V našem vyhledávači spojení nenajdete vlaky jiných dopravců.

Pokud při cestě budete kombinovat více různých dopravců, objednejte si cestu s vozíkem nebo asistenci na nádraží prostřednictvím objednávkového systému One Ticket Asistence.


Úvod Cestování osob se zdravotním postižením