nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Čím se řídíme

Vnitrostátní přeprava

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO) změna č. 3 platí od 10. 12. 2023 (1440 kB)

Tarif ČD změna č. 2 platný od 10. 12. 2023 (6653 kB)

Pravidla pro nákup v e-shop ČD a aplikaci Můj vlakPravidla pro nákup v e-shopu ČD

Smluvní přepravní podmínky OneTicket - Jedna jízdenka

Tarifní podmínky a ceník OneTicket - Jedna jízdenka

Přepravní a tarifní věstník (PTV)

Žádost o odškodnění (823 kB)

Integrované dopravní systémy


Mezinárodní přeprava

Tarifní a přepravní podmínky Českých drah v mezinárodní přepravě (TPPM) – platí od 10. 12. 2023 (4079 kB)

Adresy reklamačních služeben jednotlivých železničních dopravců (349 kB)

Žádost o odškodnění (823 kB)

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě osob (CIV, přípojek A k Úmluvě)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě do 6. 6. 2023

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 782/2021 ze dne 29. dubna 2021 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, platí od 7. 6. 2023

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou osobní dopravu (SPPO) se uplatňují v rozsahu stanoveném v GCC-CIV/PRR a v TPPM, a dále ve všech případech, kdy nelze aplikovat žádné z výše uvedených úmluv, předpisů a tarifů.


Dočasná tarifní a přepravní opatření

Seznam dočasných tarifních a přepravních opatřeních


Dokumenty k In Kartě

Obchodní podmínky pro vydávání a používání In Karty jako elektronického peněžního prostředku uchovávajícího elektronické peníze – platí od 8.11.2017 (251 kB)

Podmínky pro vydávání a používání In KartyPodmínky pro vydávání a používání In Karty

Podmínky In Karty v mobilním telefonuPodmínky In Karty v mobilním telefonu

Reklamační řád In Karty (34 kB)

Podmínky ochrany osobních údajů držitele In KartyPodmínky ochrany osobních údajů držitele In Karty

Podmínky ochrany osobních údajů držitele virtuální In KartyPodmínky ochrany osobních údajů držitele virtuální In Karty

Souhlas žadatele o služební In Kartu s poskytnutím osobních údajů (45 kB)

Doporučení pro používání zákaznické In Karty (28 kB)

Doporučení pro používání zaměstnanecké In Karty (27 kB)


Ochrana osobních údajů

Práva subjektu osobních údajů v prostředí ČD

Zpracovatelé osobních údajů (286 kB)

Podmínky ochrany osobních údajů uživatelského účtu na portálu osobní přepravy Českých drahPodmínky ochrany osobních údajů uživatelského účtu na portálu osobní přepravy Českých drah

Podmínky ochrany osobních údajů účtu ČD KreditPodmínky ochrany osobních údajů účtu ČD Kredit

Podmínky ochrany osobních údajů držitele In KartyPodmínky ochrany osobních údajů držitele In Karty

Podmínky ochrany osobních údajů držitele virtuální In KartyPodmínky ochrany osobních údajů držitele virtuální In Karty

Podmínky ochrany osobních údajů účtu ČD BodyPodmínky ochrany osobních údajů účtu ČD Body

Podmínky ochrany osobních údajů při nákupu v e-shopu ČD bez registracePodmínky ochrany osobních údajů při nákupu v e-shopu ČD bez registrace

Podmínky ochrany osobních údajů služby TeleTiketPodmínky ochrany osobních údajů služby TeleTiket

Podmínky ochrany osobních údajů k programu "ČD Firmám"Podmínky ochrany osobních údajů k programu "ČD Firmám"

Podmínky ochrany osobních údajů soutěže „DOTAZNÍK ČD BIKE“Podmínky ochrany osobních údajů soutěže „DOTAZNÍK ČD BIKE“

Podmínky ochrany osobních údajů služby ČD BIKEPodmínky ochrany osobních údajů služby ČD BIKE

Podmínky ochrany osobních údajů – Přeprava skupinPodmínky ochrany osobních údajů – Přeprava skupin

Podmínky ochrany osobních údajů – Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientacePodmínky ochrany osobních údajů – Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Podmínky ochrany osobních údajů mezinárodních jízdních dokladů


Další závazné dokumenty

Podmínky provozu při využívání portálu osobní přepravy Českých drahPodmínky provozu při využívání portálu osobní přepravy Českých drah

Prohlášení o přístupnosti webuProhlášení o přístupnosti webu

Pravidla pro nákup v e-shop ČD a aplikaci Můj vlakPravidla pro nákup v e-shopu ČD

Obchodní podmínky pro zřizování a používání platebního prostředku ČD KreditObchodní podmínky pro zřizování a používání platebního prostředku ČD Kredit

Pravidla věrnostního programu ČD BodyPravidla věrnostního programu ČD Body

Všeobecné obchodní podmínky e-shop ČD k programu "ČD Firmám"Všeobecné obchodní podmínky e-shop ČD k programu "ČD Firmám"

Pravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů eTiket prostřednictvím Centrálního zákaznického servisu ČD - služba TeleTiketPravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů eTiket prostřednictvím Centrálního zákaznického servisu ČD - služba TeleTiket

Standardy kvality společnosti České dráhy, a.s. (377 kB)

Vyhodnocení standardů kvality 2018 (2035 kB)

Vyhodnocení Standardů kvality za rok 2019 - Zpráva o kvalitě poskytovaných služeb ČD, a.s. (2194 kB)

Smluvní podmínky půjčoven kol ČD Bike

Pravidla soutěže „DOTAZNÍK ČD BIKE“Pravidla soutěže „DOTAZNÍK ČD BIKE“

Objednávka jízdních dokladů hrazených bezhotovostně (112 kB)

Objednávka cesty vozíčkáře nebo asistenci

Objednávka cesty skupiny

Pravidla pro poskytování a užívání služby bezplatného přístupu na internet (196 kB)


Úvod Čím se řídíme