Pro firmy
kosik

Obecné informace

29. Virtuální In Karta 

29.1. Virtuální In Kartu si do mobilního telefonu s operačním systémem Android nebo iOS může pořídit v aplikaci Můj vlak cestující, který má registrovaný uživatelský účet ČD. K jednomu uživatelskému účtu lze přiřadit pouze jednu virtuální In Kartu, která je s ním spárována. Tuto In Kartu nelze přiřadit k jinému uživatelskému účtu. 

29.2. Virtuální In Karta má podobu 2D kódu zobrazeného na displeji mobilního telefonu a je nepřenosná. 

29.3. Virtuální In Kartu lze poprvé použít až po její autorizaci pověřeným zaměstnancem ČD ve vlaku. K autorizaci je cestující povinen předložit svůj osobní doklad. Pro autorizaci/ověření virtuální In Karty u cestujících -15 let předloží zákonný zástupce, případně osoba jím zmocněná na základě úředně ověřené plné moci, rodný list nebo osobní doklad cestujícího -15 nebo osobní doklad jednoho z rodičů, který v něm má dítě zapsané. Pokud některé údaje nebo fotografie nebudou odpovídat skutečnosti, je cestující povinen na základě výzvy pověřeným zaměstnancem ČD údaje/fotografii na místě opravit. 

29.4. Po autorizaci virtuální In Karty si může cestující kdykoliv požádat o zaslání papírové vizitky, která obsahuje 2D kódy. Tuto vizitku lze při kontrole předložit spolu s osobním dokladem jako náhradu za virtuální In Kartu . 

29.5. Po přihlášení ke svému uživatelskému účtu lze In Kartu zobrazit i na monitoru jiného zobrazovacího zařízení s příslušným operačním systémem7. 

31. Obraz plastové In Karty 

31.1. Obraz plastové In Karty si do mobilního telefonu s operačním systémem Android nebo iOS může pořídit v aplikaci Můj vlak držitel nepřenosné plastové In Karty, pokud má registrovaný uživatelský účet ČD. K jednomu uživatelskému účtu lze přiřadit pouze jeden obraz In Karty, který je s ním spárován a nelze ho přiřadit k jinému uživatelskému účtu.

31.2. Obraz plastové In Karty má podobu 2D kódu, zobrazeného na displeji mobilního telefonu. Kontrola probíhá načtením 2D kódu zařízením pověřeného zaměstnance ČD. 

31.3. Mezi obrazem plastové In Karty a kmenovou In Kartou se synchronizují všechny údaje, pro správnou funkčnost je ale třeba provést alespoň 1x za 6 měsíců autorizaci kmenové plastové In Karty u pokladní přepážky nebo u průvodčího ve vlaku. 

31.4. Platnost obrazu In Karty je shodná jako platnost původní plastové In Karty. Obraz In Karty plně nahrazuje plastovou In Kartu při prokazování nároku na slevu nebo předkládání jízdenek. 

31.5. Po přihlášení ke svému uživatelskému účtu lze obraz plastové In Karty zobrazit i na monitoru jiného zobrazovacího zařízení s příslušným operačním systémem. 

31.6. Obraz plastové In Karty neobsahuje elektronickou peněženku. 

31.7. Změny, doplatky a převody aplikací lze uskutečnit výhradně u pokladní přepážky po předložení kmenové plastové In Karty. 

 

Alternativní nabídky