nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Jízdné pro cestující se zdravotním postižením

Cestující se zdravotním postižením mají výrazné slevy pro cestování vlakem. Cestující se zrakovým postižením i cestující na vozíku a jejich průvodci jsou zvýhodněni i při cestování do zahraničí.

Zvláštní jízdné pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P

Cestující, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na zvláštní jízdné pro osoby zvlášť těžce postižené na zdraví. Za takto zvýhodněné jízdné mohou cestovat ve 2. třídě všech vlaků. Zvláštní jízdné je finančně velmi výhodné a nárok na něj se dokládá průkazem ZTP nebo ZTP/P.

Kromě nároku na zvláštní jízdné má držitel průkazu ZTP/P nárok na:

  • bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. třídě, a to i tehdy, využije-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné (například s In Kartou)
  • bezplatnou přepravu jednoho ortopedického vozíku nebo tomu odpovídajícího kompenzačního prostředku

In Karta s aplikací IN 25

Ještě více může cestující s průkazem ZTP nebo ZTP/P ušetřit, pokud si pořídí In Kartu s aplikací IN 25. Díky tomu získává nárok na slevu 25 % ze zvláštního jízdného ZTP, ZTP/P a ze zpáteční slevy ZTP, ZTP/P a také 25% slevu na traťové jízdenky, Flexi zvýhodněné jízdenky a Vázané jízdenky.

Více informací o In Kartě

Jak cestuje průvodce držitele průkazu ZTP/P?

Průvodce držitele průkazu ZTP/P má nárok na bezplatnou přepravu ve 2. třídě. Funkci průvodce nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P nebo dítě mladší 10 let. Průvodcem cestujícího na ortopedickém vozíku musí být osoba fyzicky zdatná, schopná poskytnout cestujícímu asistenci. Průvodcem nevidomého však může být vodící pes nebo dítě mladší 10 let. Vodící psy nevidomých držitelů průkazů ZTP/P a asistenční psy přepravujeme zdarma.

Cestování v 1. třídě

Při použití 1. třídy zaplatí držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P obyčejné jízdné 1. třídy nebo jiné jízdné 1. třídy, na které prokáže nárok. Pokud je tedy zároveň držitelem In Karty se zákaznickou aplikací IN 25, získá 25% slevu z obyčejného jízdného v 1. třídě.

Průvodce držitele průkazu ZTP/P zaplatí při použití 1. vozové třídy rozdíl mezi jízdným 1. a 2. vozové třídy, na které prokáže nárok držitel průkazu ZTP/P, pokud držitel průkazu ZTP/P současně předkládá platnou zákaznickou aplikaci IN 100, zaplatí průvodce rozdíl v zákaznickém jízdném IN 50. Pokud průvodce držitele průkazu ZTP/P prokáže nárok na zákaznickou aplikaci na In Kartě, zaplatí rozdíl mezi zákaznickým jízdným v 1. a 2. vozové třídě dle aplikace, na kterou prokáže nárok.

Vodící pes nevidomého i asistenční pes je bezplatně přepraven i v 1. třídě.

Místenky

Cena za místenku pro průvodce je stejná jako pro držitele průkazu ZTP/P. V povinně místenkových vlacích (například vlaky SuperCity) je třeba vždy zakoupit místenku i pro průvodce držitele průkazu ZTP/P.

Vodící pes nevidomého neplatí cenu za místenku v místenkovém voze nebo povinně místenkovém vlaku.

 


Úvod Cestování osob se zdravotním postižením