nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Úschovna zavazadel

Na vybraných nádražích provozujeme úschovny jízdních kol, úschovny zavazadel nebo úschovní skříňky, kde je možné za poplatek uschovat zavazadla po omezenou dobu.

Přehled stanic

Přehled stanic poskytujících tyto služby včetně otvírací doby najdete v seznamu stanic. Podmínky pro úschovu zavazadel, úschovu jízdních kol a ukládacích skříněk spolu s jejich ceníky jsou zveřejněny v každé stanici vybavené touto službou a mohou být v jednotlivých krajích odlišné.

Úschovna jízdních kol

Nabízíme uschování Vašeho kola ve120 úschovnách jízdních kol po celé ČR. Pokud cestujete s kolem pravidelně, můžete využít i pravidelnou úschovu (na týden, měsíc). Nemusíte tak každý den ztrácet čas formalitami nutné k úschově. Do těchto úschoven přijímáme i dětské kočárky nebo motocykly.

Úschovna zavazadel

Do úschovny přijímáme snadno přenosná zavazadla, která nemohou poranit, znečistit nebo způsobit škodu osobám či zařízení nebo poškodit jiná uschovaná zavazadla. Při ukládání zavazadel těžších než 15 kg vás může zaměstnanec úschovny požádat o výpomoc. Pokud výpomoc odmítnete, může zaměstnanec úschovny odmítnout přijetí zavazadla do úschovy.

Zavazadla, jejichž povaha vyžaduje obal, musí být řádně zabalena, aby byla chráněna před ztrátou nebo poškozením.

Dokladem o převzetí zavazadla do úschovny je vystavený úschovní lístek. Údaje na úschovním lístku si překontrolujte, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Ve vlastním zájmu chraňte úschovní lístek před poškozením nebo ztrátou. Úschovné se platí předem.

Úschovní doba

Zavazadlo můžete uschovat nejdéle po dobu 40 dnů. Po uplynutí této úschovní doby jsou neodebraná zavazadla otevřena k případnému zjištění totožnosti ukladatele. Vykazuje-li však zavazadlo příznaky, že obsah zavazadla podléhá zkáze, může být otevřeno již po uplynutí 48 hodin.

Výdej uschovaných předmětů

Zaměstnanec ČD v úschovně vám vydá uschovaná zavazadla po předložení úschovního lístku a po zaplacení úschovného za celou dobu úschovy. Vydávající zaměstnanec není povinen zkoumat, zda osoba, která předkládá úschovní lístek, je oprávněna k odebrání uschovaného zavazadla.

Při zjištění poškození, zničení nebo při ztrátě zavazadla musíte tuto skutečnost ihned při výdeji ohlásit zaměstnancům úschovny, kteří sepíší zápis, jenž je podkladem pro případnou reklamaci. Reklamace ztráty nebo poškození uschovaných zavazadel vyřizují stanice, ve kterých ke škodě došlo.

Pokud není stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi cestujícím a ČD při použití úschovny obecná ustanovení občanského zákoníku.

 

 


Úvod Další služby Služby ve stanici