nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Vyjádření Českých drah k prohlášení o námitkách Evropské komise

České dráhy dnes obdržely od Evropské komise tzv. sdělení výhrad v případu označovaném Evropskou komisí jako „Falcon“. Tento případ je v šetření již cca deset let a týká se údajného zneužití dominantního postavení ze strany Českých drah na lince Praha – Ostrava. Sdělení výhrad není rozhodnutím, které by závazně říkalo, že ČD pochybily a jsou povinny platit jakoukoliv pokutu. Je to pouze indikace, v níž Evropská komise sděluje Českým drahám, v čem spatřuje porušení soutěžního práva, a zda a proč toto porušení hodlá postihnout pokutou. Stejně tak sdělení výhrad nemá v tuto chvíli vliv na probíhající soudy s konkurenčními dopravci. Neznamená to, že by na základě tohoto sdělení výhrad ČD musely jakkoliv měnit svoji pozici u českých soudů nebo indikaci, že by snad u těchto soudů neuspěly.

 

„Celá věc běží již cca 10 let. Jedná se o záležitost, kterou současné vedení zdědilo po svých předchůdcích a nyní se s ní musíme co nejlépe vypořádat. Sdělení výhrad je procesním krokem, ke kterému se po seznámení s ním vyjádříme. Není to rozhodnutí ve věci, celá záležitost může skončit u soudu, v této fázi ale ještě nejsme. S Evropskou komisí budeme korektně spolupracovat a komunikovat. Cílem je minimalizovat negativní dopady na ČD," uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s., Václav Nebeský.

Krok Evropské komise je v rozporu s dosavadním hodnocením pozice ČD, která byla od počátku považována za velice silnou. ČD si nejsou vědomy, že by z jejich strany došlo k protiprávnímu jednání, o čemž Komisi předložily řadu důkazů. Sdělení výhrad je v dosavadním řízení prvním okamžikem, kdy se ČD dozvídají, v čem je spatřováno jejich pochybení. Sdělení výhrad je rozsáhlý a složitý dokument, se kterým se ČD musejí nejdříve pečlivě seznámit a teprve potom mohou rozhodnout o dalším postupu. V každém případě ČD předpokládají korektní kooperaci a jednání s Evropskou komisí.

Toto sdělení výhrad management ČD nebere na lehkou váhu a seriózně se celým případem zabývá. Nyní se v prvním kroku ČD ke sdělení výhrad vyjádří a následně využijí všechny procesní nástroje k tomu, aby prokázaly, že z jejich strany nedošlo k porušení právních předpisů.

Předseda dozorčí rady ČD Pavel Kysilka k rozhodnutí Komise dodává: „Sdělení výhrad přichází ve velice těžké době, kdy ČD utrpěly miliardové ztráty v souvislosti s pandemií COVID-19. Další výdaje v podobě mnohamilionové pokuty by byly pro ČD velmi bolestné. Představenstvo ČD nyní musí bezodkladně vyhodnotit tvrzení Komise a zaujmout jasnou procesní strategii, jak tyto škody eliminovat. Naším cílem je ČD ochránit před negativními dopady případu, který je již 10 let významně zatěžuje.“


Úvod Aktuality