nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Jak vytvořit bezpečné heslo

Používání bezpečných hesel je způsob, jak kvalitně zabezpečit své účty a data. Vzhledem k tomu, že většina z nás používá mnoho účtů, například firemní účet, sociální sítě, e-mail či zákaznické účty v internetových obchodech, je nezbytné nastavit kvalitní přihlašovací údaje k těmto účtům a tyto údaje dobře chránit před kompromitací, odcizením či vyzrazením. Nesprávně vytvořené heslo může vést k narušení bezpečnosti a ztrátě vašich citlivých údajů.

Často jsou používána nevhodná hesla složená z běžně používaných slov

Například slova vlacek nebo nevim.

 

Nejčastěji používaná hesla v roce 2020

Pozice Heslo Čas prolomení
1. 123456 Méně než 1 sekundu
2. 123456789 Méně než 1 sekundu
3. picture1 3 hodiny
4. password Méně než 1 sekundu
5. 12345678 Méně než 1 sekundu
6. 111111 Méně než 1 sekundu
7. 123123 Méně než 1 sekundu
8. 12345 Méně než 1 sekundu
9. 1234567890 Méně než 1 sekundu
10. senha 10 sekund

 

Často používáme nevhodná hesla spojovaná s naší osobou

Takto vytvořená hesla mohou být snadno uhodnutelná.

 • Jméno (uživatele, potomka, manžela, zvířátka).
 • Data a místa (narození, svatba, škola).
 • Předměty z blízkého okolí (lampička, pendolino).
 • Spojení s naším životním stylem (kniha, emoce, seriál, superhrdina).
 • Po sobě jdoucí nebo opakující se znaky (například AAA, abcefgh).

 

Hesla k různým aplikacím máme stejná

Příklad různých služeb se stejným heslem

 

Jak vytvořit silné heslo?

Na sílu hesla má zásadní vliv jak jeho délka, tak jeho komplexita!

 1. Minimální délka hesla by měla být alespoň 8 znaků. Ještě lepší je volit minimální délku 12 znaků.
 2. Vyhýbat se použití písmen s háčky nebo čárkami.
 3. Vhodné je použití prostých frází s číslovkou či znakem. Například Jduna1pivo., Kohout3.zakokrhal, Svickovas6-tiknedliky.
 4. Nebo použití snadno zapamatovatelné fráze, např. části písničky nebo básničky. Použijte pár prvních znaků z každého slova. Například Jedvlakol (Jede vláček kolejáček).
 5. Složitost hesla lze zvýšit kombinací velkých a malých písmen a čísel. Například Jed1Vla2Kol3.
 6. Doplnění speciálních znaků. Některá písmena lze v heslu nahradit čísly, symboly či znaky, třeba takto: a=@, E=3, S=$, G=6, O=0, i=1, v=w. Například Jed1Vl@2K0l3.

 

Doporučení pro manipulaci s heslem

 1. Pro různé služby a účty používat heslo, k němuž jsou jednoduše přidány znaky odpovídající dané službě nebo účtu. Například:
  Jed1Vl@2K0l3_Fa pro facebook
  Jed1Vl@2K0l3_Em pro e-mail
  Jed1Vl@2K0l3_Tw pro Twitter
 2. Využívat aplikace k ukládání hesel, například KeePass.
 3. Hesla uchovávat v tajnosti, nepoznamenávat si je poblíž počítače a nikdy je nikomu nesdělovat.
 4. Vždy měnit výchozí heslo po prvním přihlášení.
 5. Změna i zadávání hesla by měla být vždy prováděna tak, aby heslo nemohlo být odečteno, například pohledem přes rameno.

Úvod Nápověda