Pro firmy
kosik

Koupit Jízdenku na léto

*Jízdenku lze také koupit u pokladní přepážky, u průvodčího ve vlaku (pokud jedete ze stanice, ve které nebyla otevřená pokladna) nebo ve vybraných jízdenkových automatech.

Jízdenka na léto nabízí

 • cestování vlaky Českých drah po celé republice po dobu 7 nebo 14 dnů
 • bez omezení počtu najetých kilometrů
 • neomezený počet jízd a použitých kategorií vlaků ČD
 • nastoupíte a vystoupíte kdykoliv
 • jízdenka vázaná na osobu (může využít jen osoba uvedená na jízdence)
 • lze využít jen v červenci a srpnu
 • jízdenka pro jednoho cestujícího na všechny naše vlaky ve 2. třídě
 • zvýhodněná cena pro děti, studenty, seniory, invalidy III. stupně, držitele In Karty se zákaznickou aplikací nebo držitele průkazu ITIC

Podmínky Jízdenky na léto

S Jízdenkou na léto může jeden cestující cestovat 7 nebo 14 dnů ve 2. třídě všech kategorií vlaků Českých drah. Jízdenku je možné zakoupit jen pro období od 1. července do 31. srpna , v prodeji je od 15. června.

Jízdenka na léto je nepřenosná a cestovat na ní může jen osoba, jejíž jméno je na jízdence uvedeno. Při kontrole jízdenek je nutné vždy doložit průkaz s fotografií, jménem a příjmením uvedeným na jízdence. Zlevněná Jízdenka na léto pro držitele In Karty s platnou zákaznickou aplikací (IN 25, IN 50 nebo Časový doplatek do 1. třídy) nebo držitele průkazu ITIC je také nepřenosná a cestovat na ní může jen osoba, která předloží doklad (In Kartu nebo průkaz ITIC), jehož číslo nebo jméno držitele je na jízdence uvedeno. Junioři od 15 do18 let, studenti do 26 let, senioři od 65 let a invalidi III. stupně se navíc prokazují „příslušným průkazem k prokázání nároku na slevu dle tarifu ČD. Děti do 15 let se žádným průkazem neprokazují.

Varianty Jízdenky na léto

 • Jízdenka na léto 7denní
 • Jízdenka na léto 14denní

Jízdenku na léto si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu, pokud máte In Kartu s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací (IN 25, IN 50 nebo Časový doplatek do 1. třídy), platný průkaz ITIC nebo máte nárok na zvláštní jízdné pro děti, studenty, seniory od 65 let nebo invalidy III. stupně.

Další podmínky

 • Platnost jízdenek s prvním dnem platnosti 19. – 30. srpna se postupně zkracuje tak, aby poslední den platnosti byl vždy 31. srpna, cena jízdenky se nesnižuje. Jízdenku s prvním dnem platnosti 31. srpna již nelze zakoupit.
 • Do povinně místenkových vlaků je nutné zakoupit místenku.
 • Při využívání Jízdenky na léto za zvýhodněnou cenu je nutné průvodčímu vždy doložit i In Kartu s platnou zákaznickou aplikací (IN 25, IN 50 nebo Časový doplatek do 1. třídy), průkaz ITIC, nebo příslušnou slevu.
 • K Jízdence na léto je možné zakoupit jednorázový doplatek do 1. třídy ve výši rozdílu mezi 1. a 2. třídou jízdného, na které cestující prokáže nárok, a to za úsek, ve kterém 1. vozovou třídu skutečně použil.

Ceník Jízdenky na léto

Jízdenka na léto Sedmidenní Čtrnáctidenní
Základní cena 1390 Kč 1990 Kč
Zlevněná cena pro držitele In Karty se zákaznickou aplikací (IN 25, IN 50, nebo Časový doplatek do 1. třídy) nebo průkazu ITIC 1190 Kč 1690 Kč
Zlevněná cena pro děti 6-18 let, studenty 18-26 let, seniory od 65 let a invalidy III. stupně 695 Kč 995 Kč

Otázky a odpovědi