nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Zvláštní jízdné pro osoby invalidní ve třetím stupni

Platnost od 10. 12. 2023

Zvláštní jízdné ZTP a ZTP/P

Co je Zvláštní jízdné pro osoby invalidní ve třetím stupni?

Zvláštní jízdné pro osoby invalidní ve třetím stupni se přiznává osobám, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů.

Kde a jak získat Zvláštní jízdné pro osoby invalidní ve třetím stupni?

  • u pokladní přepážky
  • v e-shopu nebo mobilní aplikaci Můj vlak
  • u průvodčího ve vlaku (pokud jedete ze stanice, ve které nebyla otevřená pokladna)

Zvláštní jízdné pro osoby ve třetím stupni

Nárok na zvláštní jízdné prokazuje osoba invalidní ve třetím stupni „Potvrzením pro slevu na jízdném pro osoby invalidní ve třetím stupni“ vydaným Českou správou sociálního zabezpečení ve formě 2D čárového kódu a osobním dokladem.

Zvláštní jízdné pro osoby invalidní ve třetím stupni se přiznává pouze ve 2. vozové třídě podle ceníku kilometrického jízdného tarifu ČD.


Úvod Typy jízdenek Vnitrostátní jízdenky